Jongeren krijgen meer mogelijkheden om ervaringen op te doen in ontwikkelingslanden. Deze zomer start een stage - en uitwisselingsprogramma dat de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking moet stimuleren.

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) stelt hiervoor de komende vier jaar 20 miljoen euro beschikbaar. Het nieuwe programma heet Xplore en is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. De kandidaten moeten wel ideeën hebben over hoe zij hun stage-ervaringen in ontwikkelingslanden na terugkomst gaan delen met hun Nederlandse leeftijdgenoten.

Ontmoetingen met leeftijdgenoten
Volgens Van Ardenne kunnen jongeren in Nederland vaak moeilijk voorstellen hoe het is om honger te hebben, niet naar school te kunnen of te leven in een oorlogssituatie. ´Ontmoetingen met leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden maken dan ook een diepe indruk en leiden vaak tot grotere betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking.'

Draagvlak
Onderzoek wijst uit dat er nog steeds een breed draagvlak bestaat voor ontwikkelingssamenwerking. Van Ardenne wil dit draagvlak met Xplore verder verbreden. ´Ik wil jongeren stimuleren om over grenzen heen te kijken.' Van Ardenne vindt dat 'de betrokkenheid bij de zwakkeren in onze wereld' niet alleen gaat om een morele plicht, maar ook om eigenbelang. ´Duurzame ontwikkeling, economische voorspoed en veiligheid gaan over grenzen heen en dat schept verplichtingen.'

bron:BZ