In oktober 2005 heeft de Nederlandse industrie 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De toename van de omzet is grotendeels het gevolg van hogere afzetprijzen. De industriële productie was in oktober 2005 vrijwel gelijk aan die in oktober 2004. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Hogere omzet door hogere prijzen
De omzetgroei in de industrie is grotendeels het gevolg van de hogere afzetprijzen. Deze stegen gemiddeld met 5 procent. De omzetgroei was op de binnen- en de buitenlandse markt nagenoeg even groot. Van de onderscheiden branches in de industrie groeide de omzet in de aardolie-, chemische en rubberindustrie het sterkst. 

Productie vrijwel gelijk
In oktober 2005 was de productie vrijwel gelijk aan die van oktober 2004. In het derde kwartaal werd nog een half procent meer geproduceerd ten opzichte van een jaar eerder.

De kortetermijnontwikkeling is positief gebleven. In de periode september-oktober 2005 werd, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoeninvloeden, 0,7 procent meer geproduceerd dan in de periode juli-augustus.

De productie van investeringsgoederen steeg flink in de periode september-oktober. Ook de productie van grondstoffen en halffabrikaten nam iets toe. De productie van consumptiegoederen bleef nagenoeg gelijk.

bron:CBS