In november 2005 heeft de Nederlandse industrie 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De industrie produceerde in november 2005, na correctie voor werkdageffecten, vrijwel evenveel als in november 2004. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 
Hogere omzet vooral door hogere prijzen
De omzetgroei in de industrie is grotendeels het gevolg van de hogere afzetprijzen. De prijzen lagen gemiddeld 5 procent hoger dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt is 6 procent meer omgezet. De omzet op de buitenlandse markt was 8 procent hoger. Van de onderscheiden branches in de industrie groeide de omzet in de aardolie-, chemische en rubberindustrie het sterkst. 
Industriële productie vrijwel onveranderd
In november 2005 was de productie van de industrie nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder. Ook in oktober werd er bijna evenveel geproduceerd als het jaar ervoor.
De kortetermijnontwikkeling van de productie is vrijwel stabiel. In de periode oktober-november van 2005 is, gecorrigeerd voor werkdagen en seizoeninvloeden, 0,3 procent minder geproduceerd dan in de periode augustus-september.
De productie van investeringsgoederen en van grondstoffen en halffabrikaten steeg in de periode oktober-november. Daarentegen nam de productie van consumptiegoederen flink af.
bron:CBS