De Nederlandse industrie heeft in augustus van dit jaar 11 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Hogere afzetprijzen en een extra werkdag waren de oorzaak van deze forse omzettoename. De industriële productie bleef in augustus vrijwel ongewijzigd ten opzichte van augustus 2004. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

Meer omzet door hogere prijzen en extra werkdag
De omzettoename van 11 procent in augustus 2005 is vooral het gevolg van 6 procent hogere afzetprijzen. Daarnaast telde augustus in 2005 een werkdag meer dan in 2004. Het positieve effect hiervan raamt het CBS op 4 procent.

Net als in de voorgaande maanden was ook in augustus 2005 de omzetgroei op de binnen- en de buitenlandse markt ongeveer even groot. Van de branches in de industrie had de aardolie-, chemische en rubberindustrie de hoogste omzetgroei. Hier lag de omzet 20 procent hoger dan in augustus vorig jaar, bij een prijsstijging van 15 procent. 

Productie nagenoeg gelijk
In augustus 2005 was de productie, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, ongeveer hetzelfde als een jaar eerder. Dat was ook al het geval in de vier voorgaande maanden.

Ook de kortetermijnontwikkeling van de productie is vrijwel stabiel. In de periode juli-augustus 2005 is, na correctie voor seizoeninvloeden, 0,3 procent minder geproduceerd dan in de periode mei-juni van dit jaar. De productie van consumptiegoederen steeg licht in de periode juli-augustus 2005, terwijl de productie van investeringsgoederen flink daalde. De productie van grondstoffen en halffabrikaten is gelijk gebleven.

bron:CBS