Meer ondernemerschap is niet alleen noodzakelijk voor economische groei en banencreatie, het is ook onvermijdelijk. Zo luidt de voornaamste conclusie in de vandaag door de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) uitgegeven EIM-publicatie over de maatschappelijke urgentie van ondernemerschap. Globalisering en toenemende concurrentie dwingen meer flexibele arbeidsrelaties af. Een vaste baan is dan ook voor velen een steeds minder waarschijnlijk perspectief. In het tweestromenland van traditionele werkgevers en werknemers ontwikkelt zich een scala van allerlei gradaties van ondernemerschap. Het rapport bevat vele suggesties hoe Nederland deze uitdaging creatief kan aangaan.

Nederland moet meer doen om ondernemerschap te bevorderen
Ondanks de vooruitgang bij het bevorderen van een meer ondernemende samenleving is er voor Nederland weinig reden om al tevreden achterover te leunen. De stijging van het aantal bedrijfsoprichtingen tussen 1987 en 2004 zegt ook iets over de diepte van het dal dat achter ons ligt. Vooral in vergelijking met Angelsaksische landen hebben in Nederland nog steeds opmerkelijk weinig mensen serieuze intenties om zelf een eigen bedrijf te beginnen. Er zijn in ons maatschappelijk systeem vele belemmeringen en manco's met betrekking tot ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, beleid en organisatie.

In het onderwijs is meer structurele aandacht nodig voor ondernemerschap
De aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs neemt toe, maar is niet structureel. Leerboeken economie in het algemeen vormend onderwijs hebben bijvoorbeeld erg weinig over ondernemerschap te melden en moeten op dat punt worden gemoderniseerd. Ook zou de gebrekkige kennis over ondernemerschap bij docenten stelselmatig moeten worden aangepakt.

Neem belemmeringen en achterstandsposities weg
Vermindering van de hoge regeldruk is terecht een speerpunt van het overheidsbeleid. De registratie- en informatieverplichtingen van startende ondernemers bij verschillende overheidsinstanties kunnen verder worden vereenvoudigd. Ook is de veelvormige regelgeving rond het aannemen en in dienst hebben van personeel en rond bijvoorbeeld bouwvergunningen een belangrijk verbeterpunt. Niet alleen zijn er nodeloze belemmeringen, men moet in Nederland ook veel opgeven om ondernemer te worden. Achterstandsposities ten aanzien van de pensioenopbouw en de sociale zekerheid voor ondernemers zouden daarom gerepareerd moeten worden.

Bevorder netwerken
Er is een duidelijke trend naar een meer projectgewijze organisatie van het productieproces. Per project wordt in maatwerk een geëigend netwerk van interne en externe partners ingezet. Ondernemen is daarom netwerken. Dat was het altijd al, maar het geldt nu meer dan ooit. Support van netwerken voor (coaching van beginnende) ondernemers kan een effectief middel zijn om meer ondernemers het pad te laten bewandelen naar succes en wellicht groei. Ook verdienen universiteiten ruimhartige bevoegdheden om licenties en participaties te kunnen nemen en ondersteuning aan spin-offs te kunnen bieden.

bron:EIM