Gemeenten krijgen de mogelijkheid de langdurigheidstoeslag ook toe te kennen aan uitkeringsgerechtigden die korte tijd een klein inkomen hebben gehad.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit toegezegd aan de Tweede Kamer.

Op dit moment komen mensen voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking als zij geen kansen hebben op werk en vijf jaar lang een uitkering hebben gehad op bijstandsniveau. Dit leidt ertoe dat mensen die een enkele keer toch inkomsten hebben, niet voor de toeslag in aanmerking komen.

Aan deze situatie wil Van Hoof een einde maken door gemeenten zo spoedig mogelijk ruimte te geven om in individuele gevallen te beoordelen of deze mensen toch recht hebben op de toeslag. Zo leidt een enkele poging om aan de slag te gaan niet direct tot het niet toekennen van de langdurigheidstoeslag. De regeling zal de komende tijd verder worden uitgewerkt.

De langdurigheidstoeslag bedraagt 466 euro per jaar voor gehuwden, 418 euro voor alleenstaande ouders en 327 euro voor alleenstaanden.

bron:SZW