Gemeenten kunnen onder voorwaarden afwijken van milieueisen om woningbouw mogelijk te maken. Dit wordt mogelijk met de Interimwet stad-en-milieubenadering, waarmee de Eerste Kamer op 17 januari heeft ingestemd.

Interimwet stad-en-milieubenadering
De Interimwet stad-en-milieubenadering geeft gemeenten, onder strikte voorwaarden, de mogelijkheid af te wijken van bepaalde milieueisen, zoals geluidsnormen of regels voor geurhinder van veehouderijen. Om te kunnen afwijken van bepaalde milieueisen moeten gemeenten met een stappenbenadering aantonen dat de geplande woningbouw niet onder de bestaande regels gerealiseerd kan worden. Ook moet het afwijken van milieueisen in de woonwijk worden gecompenseerd door bijvoorbeeld maatregelen tegen burengerucht of meer
groenvoorzieningen. De afwijking van milieuregels is gekoppeld aan de besluitvorming over het opstellen of herzien van een bestemmingsplan.
Coördinatieregeling
De Interimwet stad-en-milieubenadering geeft gemeenten ook een nieuwe mogelijkheid voor snellere besluitvorming over projecten: de coördinatieregeling. Met de coördinatieregeling kan een gemeente de vergunningen voor een project gelijktijdig via één procedure afgeven. Ook inspraak en beroep vindt voor alle besluiten in één keer plaats, waardoor er eerder duidelijkheid ontstaat over de plannen van de gemeente. Daarnaast wordt stapeling van procedures, en dus het risico van fouten en repeterende bezwaar- en beroepsprocedures, vermeden.
bron:VROM