Het inzetten van een AF-erkende glaszetter leidt tot hogere tevredenheid. Dit blijkt uit een TNS NIPO-onderzoek in opdracht van de Stichting AF-erkenninsregeling te Gouda onder bijna 700 huiseigenaren die het glaszetwerk de afgelopen 3 jaar hebben uitbesteed.

Op alle voorgelegde categorieën, te weten het resultaat van het glaszetwerk, het advies, de betaling, scoort de erkende glaszetter hoger dan de niet erkende vakman. Wie een glaszetter zoekt, informeert eerst in eigen kring (27%) of baseert zich op ervaringen uit het verleden (31%). Men laat zich veelal door de prijs / kwaliteitgevoel leiden. Goede ervaring en bekendheid met het bedrijf zijn van groot belang voor de verkrijging van nieuwe opdrachten.

40% van de potentiële klanten vraagt meerdere offertes aan. 31% kende de AF Erkenningsregeling al voordat zij het glaszetbedrijf een opdracht gaven.

De grote tevredenheid over AF-glaszetter heeft ook een keerzijde: wekelijks ontvangt de Stichting AF foto s, websitevermeldingen of reclamefolders waaruit blijkt dat niet-erkende glaszetbedrijven oneigenlijk gebruik van het AF-logo maken. AF pakt deze zaken juridisch hard aan.

bron:Stichting AF