Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, heeft Korpschef Piet Deelman een tipje van de sluier opgelicht over de voorlopige resultaten van het korps in 2005.De politie Twente heeft in 2005 10 procent meer misdrijven opgehelderd dan in 2004. Het ophelderingspercentage komt daarmee op bijna 24 procent te liggen (2004: 21,6). Het aantal misdrijven bleef in vergelijking met 2004 ongeveer gelijk.

De stijging van het aantal opgehelderde misdrijven in 2005 betrof onder meer ernstige delicten als gewapende overvallen, geweldsdelicten en verkrachting. Bij het ophelderen van misdrijven was de samenwerking van de politie met de Twentse bevolking van groot belang. Ook het aanpakken van meer ‘korte klap’ zaken (korte onderzoeken met meer agenten) en het adequaat reageren op meldingen droegen bij aan een hoger ophelderingspercentage.
bron:Politie Twente