Meer variatie in onderzoekersopleidingen urgentLoopbanen van onderzoekers moeten aantrekkelijker worden. Dit vergt meer en gevarieerde onderzoekersopleidingen, een modern personeelsbeleid en een aantrekkelijk onderzoeksklimaat. Zo schrijft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in een brief aan minister Van der Hoeven.

De Nederlandse kennissamenleving heeft veel onderzoekers nodig. Werk wordt steeds kennisintensiever en de internationale arbeidsmarkt voor onderzoekers wordt steeds competitiever. Maar in vergelijking met onze buurlanden kiezen Nederlandse afgestudeerden minder vaak voor een loopbaan als onderzoeker. Joop Sistermans, voorzitter van de AWT: 'Met stimulerend beleid kunnen we meer afgestudeerden laten doorstromen in een onderzoekscarrière, waar ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien.'

Aantrekkelijke perspectieven

De AWT vindt dat universiteiten hun onderzoeksopleidingen aantrekkelijker moeten maken, vooral door meer variatie aan te brengen in promotietrajecten. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan trajecten waarin mensen met een baan buiten de universiteit in deeltijd promoveren op een onderzoek uit hun werksituatie. Bovendien adviseert de AWT universiteiten naast de 'klassieke' onderzoekersopleidingen ook verkorte onderzoeksopleidingen aan te bieden. Die leiden bijvoorbeeld op tot beleidsonderzoeker, maar monden niet uit in een dissertatie en promotie. Verder moeten universiteiten de in- en doorstroom van promovendi verbeteren. Dit betekent ruimte bieden aan talent en helderheid scheppen over hun vervolgmogelijkheden. Ten slotte moet een aantrekkelijk onderzoeksklimaat in Nederland zorgen voor het bloeien van talent en het gedijen van diversiteit.

Graduate Schools

De AWT denkt dat de vorming van zogeheten graduate schools de variatie in onderzoekstrajecten bevordert. Toch signaleert de raad ook risico's. Zo kan de komst van graduate schools leiden tot het verdwijnen van bekende en goede interuniversitaire onderzoeksopleidingen. Bovendien kunnen graduate schools leiden tot versnippering van het onderzoek.

bron:AWTComments are closed.
%d bloggers liken dit: