In 2005 waren er gemiddeld 29 duizend banen van werknemers minder dan in 2004. In vergelijking met het forse banenverlies in 2004 was deze afname bescheiden. Dit komt omdat de afname van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven vertraagde. In de loop van 2005 is de werkgelegenheid weer gaan toenemen. Er zijn toen vooral uitzendkrachten ingezet.

Minder banenverlies bedrijfsleven
Gingen er in 2004 in het bedrijfsleven nog 128 duizend banen verloren, in 2005 bleef het verlies beperkt tot 40 duizend banen. Het grootste banenverlies in het bedrijfsleven vond in 2004 plaats in de industrie, de bouw en de handel. Ook in 2005 verloren deze bedrijfstakken de meeste banen, maar het gezamenlijke verlies was nog maar de helft van het voorafgaande jaar. In de collectieve sector is het aantal banen, net als in 2004, licht toegenomen.
Uitzendbureaus doen goede zaken
De zakelijke dienstverlening is de enige bedrijfstak binnen het bedrijfsleven die in 2005 een echte omslag kende. Waar deze bedrijfstak in 2004 nog 12 duizend banen verloor, kwamen er in 2005 maar liefst 30 duizend banen bij. De banengroei is vrijwel volledig toe te schrijven aan toegenomen werkgelegenheid via uitzendbureaus.
Uitzendkrachten vooral ingezet in de industrie
De uitzendkrachten die in 2005 zijn ingezet, waren vooral actief in de industrie, de handel en de zakelijke dienstverlening. Ruim een kwart van de uitzendkrachten werkte in de industrie, 16 procent in de handel en 12 procent in de zakelijke dienstverlening.
Eerst ingehuurd personeel
Er waren in 2005 ongeveer 30 duizend uitzendkrachten meer aan het werk dan in 2004. De groei van het aantal uitzendkrachten vond vooral plaats in de industrie, de zakelijke dienstverlening en het openbaar bestuur. In deze bedrijfstakken zijn de laatste jaren veel banen verloren gegaan. Nu de economie weer verbetert, vervullen ondernemers de extra vraag naar arbeidskrachten in eerste instantie met ingehuurd personeel. Dit is een gebruikelijke situatie in een aantrekkende economie.
bron:CBS