De meerderheid van de Nederlanders (84%) vindt dat de Nederlandse regering niet moet instemmen met een verdrag dat de geleidelijke hervatting van commerciële walvisjacht mogelijk maakt. Dat blijkt uit een opiniepeiling die TNS NIPO heeft uitgevoerd in opdracht van Whalewatch, een internationale coalitie van ruim 140 dierenbeschermingsorganisaties.

Vrijwel niemand staat positief tegenover de walvisjacht (88% staat er negatief tegenover). Ruim de helft van de Nederlanders verwacht van de regering dat zij tegen de walvisjacht is en blijft. Minister Veerman beweert zelf overigens ook op dit standpunt te staan. Whalewatch vindt echter dat de minister dan niet zou moeten pleiten voor invoering van het voorgestelde verdrag. Acceptatie van dit verdrag door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) zal namelijk onvermijdelijk leiden tot het opheffen van het huidige jachtverbod. Daarmee zal dan ook het daaraan gekoppelde handelsverbod in walvisproducten sneuvelen, waardoor de jacht op walvissen onherroepelijk zal toenemen. Bovendien laat het voorgestelde verdrag de huidige sluipwegen om extra walvissen te kunnen vangen ongemoeid.

Whalewatch krijgt meer steun voor haar standpunt dan minister Veerman: meer dan een kwart vindt dat de regering een jachtverbod moet uitdragen naar andere landen en nog eens zes procent vindt dat Veerman de walvisjacht helemaal moet verbieden. Het standpunt van Veerman (de jacht onder zeer beperkte omstandigheden toestaan), wordt door slechts drie procent van de bevolking gedeeld.

Aanleiding voor deze opiniepeiling is de jaarlijkse vergadering van de IWC, die van 20 t/m 24 juni plaatsvindt in Ulsan, Korea. Tijdens deze vergadering wordt mogelijk gestemd over een voorstel dat hervatting van de commerciële walvisjacht mogelijk maakt.

Voor het eerst sinds het verbod op commerciële walvisjacht in 1986 van kracht werd, dreigen landen die voor de walvisjacht zijn een meerderheid te vormen binnen de IWC. Whalewatch wil voorkomen dat tijdens de vergadering een compromis wordt gesloten dat kan leiden tot de hervatting van de jacht. Nederland is een van de grootste pleitbezorgers voor zo'n compromis. Whalewatch is voor behoud van het huidige vangstverbod en roept op een einde te maken aan alle vormen van commerciële en wetenschappelijke walvisjacht. Volgens de dierenbeschermers is er geen diervriendelijke manier om midden op zee een walvis te doden.

Op woensdag 15 juni tussen 11 en 13 uur praat de vaste kamercommissie LNV met minister Veerman over zijn inzet tijdens de IWC-vergadering.

bron:WSPA