Nederlanders willen dat scholen worden verplicht geweldsincidenten te melden. Voor leerlingen die problemen blijven veroorzaken, moet een oplossing buiten de school worden gezocht. Dat blijkt uit de Onderwijsmeter 2005.

Minister Van der Hoeven (OCW) heeft deze naar de Tweede Kamer gestuurd. De Onderwijsmeter is een jaarlijks onderzoek naar de mening over het onderwijs van burgers en ouders van schoolgaande kinderen.

Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn:
- Net als in 2004 vinden de geïnterviewden gedragsproblemen van leerlingen de grootste zorg in het onderwijs. Een ruime meerderheid vindt dat voor leerlingen die problemen blijven veroorzaken, een oplossing buiten het onderwijs moet worden gezocht.
- Bijna alle burgers en ouders vinden dat scholen moeten worden verplicht geweldsincidenten te melden.
- Ruim tweederde van de Nederlanders en een kleine meerderheid van de ouders vinden het een goed idee als leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke stage lopen. De stage moet bijdragen aan hun betrokkenheid bij de maatschappij.
- Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat bijzondere scholen, net als openbare scholen, iedere leerling moeten aannemen.

bron:OCW