Van de generatie die geboren is in de periode 1940–1954 zijn allen inmiddels de 50 jaar gepasseerd. Voor deze generatie kan de balans worden opgemaakt van de relatie- en gezinsvorming. Driekwart van deze generatie is nog getrouwd met de eerste partner.Dit blijkt uit cijfers die door het CBS zijn verzameld.

De eerste relatie
Van de mannen die zijn geboren in de jaren 1940–1954 is 90 procent ooit getrouwd, van de vrouwen zelfs 94 procent. Een vijfde van de gehuwde mannen en 15 procent van de gehuwde vrouwen heeft samengewoond voor het huwelijk.
Drie op de vier ooit gehuwde mannen en vrouwen zijn nog steeds getrouwd met de eerste partner. Eén op de vijf is gescheiden en ongeveer 5 procent heeft de partner verloren.

Wel of geen tweede relatie
Ruim tweederde van de gescheiden of verweduwde mannen is opnieuw getrouwd of woont samen. Voor vrouwen is dit vier op de tien. Vrouwen wonen vaker alleen (60 procent) dan mannen (33 procent). Een klein deel van deze alleenwonenden heeft een vriend of vriendin.

Tevreden met de partner
Mannen zijn tevredener met hun huidige relatie dan vrouwen. Driekwart van de mannen die met hun eerste partner zijn gehuwd is zeer tevreden met de partner. Van de vrouwen is 60 procent zeer tevreden. Vrouwen met een nieuwe partner zijn iets meer tevreden dan vrouwen die nog met de eerste partner zijn getrouwd. Voor mannen geldt het tegenovergestelde.

Veel kinderen in tweede relatie
Bijna negen op de tien vrouwen en acht op de tien mannen hebben één of meer kinderen gekregen. Bijna de helft van de vrouwen en mannen heeft twee kinderen gekregen, een kwart kreeg drie of meer kinderen. Eén op de tien eerste-partnerhuwelijken bleef kinderloos.
Tweede-partnerrelaties zijn relatief kinderrijk. In het bijzonder geldt dit voor mannen. Zij hebben gemiddeld het hoogste aantal kinderen (2,29). Vaak zijn zij opnieuw getrouwd met een jongere vrouw die nog geen kinderen had. Vrouwen die voor de tweede keer getrouwd zijn of niet-gehuwd samenwonen na een eerste huwelijk, hebben relatief vaak één kind gekregen (24 procent). Ook vrouwen die niet samenwonen en voor het merendeel gescheiden zijn, hebben vaak maar één kind. Echtscheiding heeft een rem gezet op verdere gezinsvorming.

bron:CBS