Scholing van werknemers is de meest succesvolle maatregel van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ongeveer de helft van het aangevraagde bedrag aan ESF-subsidies betreft scholingsprojecten voor werknemers. Bijna een kwart van het aangevraagde bedrag is bestemd voor projecten voor het aan het werk helpen van werklozen en arbeidsgehandicapten.

Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. In totaal is voor ongeveer 2,8 miljard euro aan ESF-subsidies aangevraagd.

De opleidingsfondsen in de marktsector vroegen voor 1392 miljoen euro ESF-subsidie aan en de opleidingsfondsen van de (semi-)overheid voor 178 miljoen. Gemeenten dienden voor 689 miljoen euro aan subsidie-aanvragen in; ministeries en semi-overheidsinstellingen voor 585 miljoen euro.

In totaal is voor Nederland over de periode 2000-2006 bijna 1,5 miljard euro uit het ESF beschikbaar. De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat er voldoende budget is voor de op tijd ingediende projecten als van de aangevraagde bedragen uiteindelijk niet meer dan 53 procent wordt gerealiseerd. Op dit moment is de gemiddelde realisatie 52,9 procent.

Sinds 28 oktober jl. is het niet meer mogelijk ESF-subsidies aan te vragen. Staatssecretaris Van Hoof kondigt aan uiterlijk 9 december aanstaande een analyse van de gang van zaken rond de sluiting van het ESF-loket naar de Tweede Kamer te sturen.

bron:SZW