Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft minder te besteden. Dat blijkt uit onderzoek dat de FNV heeft laten doen. De vakcentrale vraagt het kabinet om meer geld. Bij ruim de helft van de Nederlanders is het besteedbare inkomen gedaald, na alle veranderingen die op 1 januari ingingen. Tweederde van de Nederlanders wijt dit aan het nieuwe ziektekostenstelsel. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Vooruit of achteruit?’dat TNS NIPO uitvoerde in opdracht van de vakcentrale FNV en het anti-armoedeplatform Sociale Alliantie.

Extra geld
Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius moet het kabinet alle zeilen bijzetten wil het de belofte waar kunnen maken dat door het nieuwe ziektekostenstelsel "vrijwel niemand" er op achteruit gaat. Jongerius vraagt het kabinet donderdag bij het voorjaarsoverleg, naast de al gereserveerde "stroppenpot" van 200 miljoen euro, enkele honderden miljoenen extra vrij te maken voor koopkrachtreparatie. Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat 49 procent van de Nederlanders in januari netto meer kreeg uitbetaald. Tegelijkertijd zag 44 procent 'onder de streep' een lager nettobedrag. Huishoudens met een inkomen onder de 23.000 euro gaan er relatief vaker op vooruit, terwijl huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf 34.000 euro er juist vaker op achteruit gingen.

In die laatste groep zitten vooral ambtenaren en werknemers in het onderwijs (65 procent), AOW’ers met een aanvullend pensioen (61 procent) en mensen met VUT of prepensioen (66 procent). WAO’ers, werknemers bij een nutsbedrijf of in de zorg en welzijn gingen er relatief vaker op vooruit.
Wanneer rekening wordt gehouden met de nominale ziektekostenpremie – gecorrigeerd voor een eventuele zorgtoeslag – daalde bij 53 procent van de Nederlanders het besteedbare inkomen. Zes op tien huishoudens betaalden in januari meer premie, terwijl bijna een op de vier juist minder premie betaalde. Huishoudens met kinderen betalen vaker meer premie (70 procent) dan huishoudens zonder kinderen (50 procent).
Omslagpunt
Grosso modo ligt het omslagpunt bij huishoudens met een bruto jaarinkomen tot 34.000 euro. Beneden dit bedrag werd vaker dan gemiddeld meer premie betaald en daarboven vaker dan gemiddeld minder premie. Alleenstaanden (65 procent) en huishoudens met kinderen waren meestal meer premie kwijt (70 procent). Gevraagd naar de financiële situatie in 2006, verwachten zes van de tien Nederlanders er dit jaar niet op vooruit te gaan. Zij stellen dat het kabinet de belofte van eerst het zuur en dan het zoet niet waarmaakt. Met die boodschap gaat FNV-voorzitter Agnes Jongerius ook aanstaande donderdag het voorjaarsoverleg met het kabinet in. “De toezegging van Balkenende om de zorgtoeslag niet te verlagen, leidt er slechts toe dat de gaten niet nog groter worden. Hij ziet af van een voorgenomen verslechtering. Het kabinet moet echt met meer over de brug komen."
Zo wil Jongerius een verhoging van de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden en moeten minima compensatie krijgen omdat zij niet profiteren van de gedeeltelijke afschaffing van de OZB. De FNV-voorzitter wijst er verder op dat er nog een hoop lucht zit in de WW-premie die ook dit jaar hoger dan strikt noodzakelijk is vastgesteld. “De overschotten in het WW-fonds lopen op tot 8 miljard euro. Het geld moet weer terug naar de burgers.”
bron:FNV