Er is in de afgelopen jaren weliswaarsteeds vaker gebruikgemaakt van de mogelijkheid om uitgaven voor bijzondere ziektekosten af te trekken van het belastbaar inkomen. Eà©n op de vier huishoudens voert buitengewone uitgaven op in de belastingaangifte. Toch maakt nog zo'n 60 procent van de chronisch zieken en gehandicapten die er recht op hebben geen gebruik van de regeling.

Het bedrag dat in 2004 via de Buitengewone uitgavenregeling is uitbetaald, is met 102 miljoen euro gestegen naar 979 miljoen euro (in 1990 was dat 130 miljoen euro). Dat is fors meer dan verwacht, zodat de regeling onder haar eigen succes dreigt te bezwijken. Daarom heeft het kabinet besloten om het gebruik verder toe te spitsen op chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Zij kunnen voortaan een groter deel van hun kosten van de belasting terugkrijgen. Voor de hoogste inkomens wordt het daarentegen lastiger deze kosten af te trekken omdat zij eerst een hoger bedrag aan zorgkosten zelf moeten betalen.

Dit schrijven minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatsecretaris Wijn van Financiën, mede namens minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de brief zijn een onderzoek van de Belastingdienst en een onderzoek van NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en SEO Economisch Onderzoek gevoegd naar het gebruik van de Buitengewone uitgavenregeling.

Uit de onderzoeken blijkt onder andere dat het gebruik van de regeling hoger is dan verwacht. De afgelopen 5 jaar is het gebruik door de groep chronisch zieken en gehandicapten bijna verviervoudigd. Onder andere als gevolg van uitgebreide voorlichting doen vooral chronisch zieken en gehandicapten met de hoogste bijzondere ziektekosten vaker een beroep op de regeling.

De Geus en Wijn schrijven dat veel is gedaan om het gebruik verder te laten toenemen. Zo worden mensen door de Belastingdienst geholpen bij het invullen van de belastingaangifte. Op de site www.aangifteloont.nl staat welke organisaties advies en hulp bieden bij de aangifte. Bovendien is er een CD-rom verspreid met informatie over de verschillende regelingen. Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om mensen die voor de regeling in aanmerking komen een al ingevuld aangifteformulier toe te sturen. De voorlichtingsacties worden in 2006 voortgezet en waar nodig aangepast, zo stellen de bewindsmannen.

Bovengenoemde maatregelen worden opgenomen in het Belastingplan 2006.

bron:SZW