De meeste Nederlanders vinden het een goed idee als leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke stage zouden moeten lopen. Volgens ruim tweederde deel van de Nederlanders en 56 procent van de ouders kunnen deze stages de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Dit blijkt uit de Onderwijsmeter 2005, een onderzoek onder een representatieve groep Nederlanders en ouders met kinderen in het basis en voortgezet onderwijs, die minister Van der Hoeven van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Ross van VWS gaan met maatschappelijke stages aandacht besteden aan burgerschap in het onderwijs. Vanaf het schooljaar 2005-2006 kunnen 131 scholen voor voortgezet onderwijs meedoen aan het project maatschappelijke stages. Vanaf schooljaar 2006-2007 wordt het uitgebreid naar 262 scholen. En het schooljaar daarna kunnen alle scholen meedoen. Hiervoor is acht miljoen euro beschikbaar. Voorbeelden van stages zijn het geven van hockeytraining(!), het organiseren van een dagje uit voor verstandelijk gehandicapten, het geven van internetles aan ouderen of het voorlezen in het verzorgingstehuis. Scholen kunnen er voor kiezen de stages vrijwillig of verplicht te laten zijn.

bron:OCW