Volgens de afdeling KLO van de Publieke Omroep zijn er ruim een miljoen voetbalkijkers verdwenen uit de kijkcijfers sinds Talpa de uitzendrechten van het eredivisie voetbal heeft overgenomen van de NOS. Talpa zelf bestrijdt dit cijfer en komt op basis van eigen berekeningen tot de conclusie dat Studio Sport en De Wedstrijden evenveel kijkers trekken binnen de doelgroep 13+. Over de juistheid en logica van de berekeningen kan gediscussieerd worden, van belang is natuurlijk (ook) de vraag wat de kijker zelf vindt van De Wedstrijden. MarketResponse deed een onderzoek naar de waardering van De Wedstrijden op Talpa in vergelijking met het eredivisie voetbal op NOS Studio Sport. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 400 mannen van 18 jaar en ouder.

Conclusies op hoofdlijnen
Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat een deel van de voetbalkijkers (tijdelijk) is verdwenen: bijna twee op de tien ondervraagde mannen hebben (nog) niet naar De Wedstrijden gekeken, maar waren op zondagavond wel voor de buis te vinden voor het eredivisie voetbal bij Studio Sport. Talpa kan erop rekenen dat een deel van deze verdwenen voetbalkijkers alsnog zal terugkeren in de kijkcijfers; een deel lijkt zich echter definitief te hebben afgekeerd van het voetbal op de zondagavond.

Meer dan de helft van de kijkers naar De Wedstrijden is ontevreden over de wijze waarop Talpa op de zondagavond het eredivisie voetbal uitzendt. Bijna een kwart is positief over De Wedstrijden. Vooral de reclame tussendoor stoort de kijker. Maar ook de volgorde van de wedstrijden, met de topwedstrijden als laatste, kan niet de goedkeuring van de kijkers wegdragen.

Als Talpa de recente aanpassingen in de uitzendingen (o.a. kortere reclameblokken, niet alle topwedstrijden als laatste) doorzet, kan men hiermee wellicht de afhakers
terugwinnen en de onvrede bij de huidige kijkers wegnemen.

Meer gedetailleerde resultaten
Ruim de helft (53 procent) van de Nederlandse mannen van 18 jaar en ouder heeft al eens naar De Wedstrijden gekeken; 72 procent keek (ook) naar het eredivisie voetbal via NOS Studio Sport. Bijna twee op de tien mannen (19 procent) hebben (nog) niet naar De Wedstrijden gekeken, maar keken wel naar het eredivisie voetbal op Studio Sport. Ruim een derde van deze 'voetbalafhakers' noemt hiervoor redenen die terug te voeren zijn op het feit dat Talpa De Wedstrijden nog maar sinds kort uitzendt: men weet de zender niet te vinden of moet nog wennen aan het feit dat het eredivisie voetbal niet meer op Nederland 2 is te vinden.

Ongeveer de helft van de afhakers van het eredivisie voetbal noemt als redenen dat men ontevreden is over Talpa in het algemeen of geen positieve indruk heeft van De
Wedstrijden. De kans dat zij terugkeren in de kijkcijfers is uiteraard minder groot dan de hierboven genoemde groep afhakers.

Maar liefst 57 procent van de Talpa-voetbalkijkers is (zeer) ontevreden over de manier waarop het eredivisie voetbal wordt uitgezonden, slechts 23 procent beoordeelt De Wedstrijden positief. De ontevreden kijkers storen zich met name aan de reclame tussendoor. Ook het vele commentaar tussendoor en de volgorde van de wedstrijden -de belangrijkste wedstrijden als laatste- worden genoemd als redenen van ontevredenheid. Bijna drie kwart (72 procent) van de kijkers die naar Talpa kijken à©n naar de NOS keken, geeft de voorkeur aan de uitzendingen van de NOS, slechts 4 procent geeft de voorkeur aan Talpa en 23 procent spreekt geen voorkeur uit. Mede hierdoor is men minder gaan kijken naar het eredivisie voetbal; 58 procent van de Talpa-kijkers geeft aan minder vaak te kijken naar het eredivisie voetbal in vergelijking met de periode dat de NOS de uitzendrechten had, slechts 1 procent kijkt vaker. Bij de overige 39 procent is het kijkgedrag onveranderd.

bron: MarketResponse