Werknemers hoeven niet meer bang te zijn voor megaclaims van de belastingen. Dat dreigde even, omdat niet alle fondsen ingesteld zijn op de nieuwe wetgeving voor vut en prepensioen. De FNV is blij met de oplossing van minister De Geus, zo meldt FNV e-Magazine van 31 augustus.
 

Minister de Geus heeft maandag voorgesteld om de belasting op vut- en prepensioentegoeden en premies van werknemers die nog geen nieuwe pensioenregeling hebben in 2006 bij de werkgevers te leggen. Dit om te voorkomen dat die werknemers een gigantische belastingaanslag krijgen.

 "Een creatieve oplossing", is de reactie van FNV-bestuurder Peter Gortzak. "Zo wordt de rekening voor de aanpassingen in de pensioenen niet bij de werknemers gelegd en worden de werkgevers onder druk gezet om hun zaakjes goed te regelen. We staan welwillend tegenover dit voorstel."

Tot en met dit jaar hoefde een werknemer pas belasting te betalen over vut- en prepensioenpremies als de uitkering werd uitbetaald. Het kabinet besloot om die uitgestelde belastingplicht af te schaffen, waarmee ze in de praktijk de vut- en prepensioenregelingen de nek omdraaide.

 Met de vakbonden en de werkgevers werd daarop een akkoord gesloten over het omzetten van vut en prepensioen naar een levensloopregeling. De consequentie daarvan is dat duizenden pensioenregelingen voor 1 januari 2006 moeten worden aangepast.

Voor 80 procent van de werknemers is dat gebeurd en is er niets aan de hand. De andere 20 procent hangt een gigantische belastingaanslag inkomstenbelasting boven het hoofd als er niets gebeurt. Donderdag overlegt de FNV met De Geus over diens voorstel.

Gortzak: "Het lijkt een goed plan, maar we willen natuurlijk wel weten of dit echt een oplossing is en of dit wel op tijd uitvoerbaar is."

bron:FNV