Het aantal informatieverzoeken over acute vergiftigingen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM is in 2004 toegenomen tot 35.000 meldingen, 6% meer dan in 2003. Opvallende toenames zijn te zien in het aantal meldingen van incidenten met luchtverfrissers en lampolie en drank- en drugsgebruik onder jongeren. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2004. Het RIVM verstrekt informatie aan medici en andere hulpverleners over mogelijke gevolgen en behandeling van patiënten die zijn blootgesteld aan lichaamsvreemde stoffen.

Geneesmiddelen
De ruim 35.000 meldingen betroffen 47.000 verschillende blootstellingen. In 26.000
gevallen ging het hierbij om overdoseringen met geneesmiddelen, waaronder veel
slaapmiddelen en pijnstillers. Met name het aantal overdoseringen met de pijnstiller
ibuprofen is sterk gestegen, zowel bij volwassenen als bij kinderen, met respectievelijk 30% en 43%.

Huishoudmiddelen en kinderen
In het geval van de huishoudmiddelen zijn het vooral jonge kinderen t/m 4 jaar (3.300
meldingen) die hier slokjes en hapjes van innamen. In de groep kinderen t/m 12 jaar waren er in 2004 veel consulten over luchtverfrissers (76% meer dan in 2003) en lampolie, 32% meer dan in 2003. De luchtverfrissers kwamen in 2004 negatief in de publiciteit dooronjuiste berichtgeving van consumentenorganisaties over het gevaar van deze producten bij normaal gebruik. De hierdoor veroorzaakte ongerustheid bij ouders kan een mogelijke reden zijn voor de toename van het aantal meldingen over luchtverfrissers. Vanwege de potentiële ernst van lampolievergiftigingen is in 1997 een Europese richtlijn tot stand gekomen ten aanzien van de samenstelling van lampolieproducten. Na een aanvankelijke daling van het aantal incidenten met deze producten, is nu weer een duidelijke stijging waarneembaar. Het is niet bekend of dit samenhangt met een toenemende populariteit van deze producten. De op de markt zijnde producten voldoen volgens de VWA wel aan de Europese regelgeving. Het drinken van lampolie door kinderen gebeurt in veruit de meeste gevallen niet uit de fles, die voorzien is van een kinderveilige sluiting, maar uit een gevuld olielampje. Hier ligt een duidelijke verantwoordelijkheid voor de ouders, die geadviseerd worden beter op te letten dat olielampjes buiten het bereik van kinderen worden geplaatst.

Drank en Drugs
Ondanks de overheidscampagne om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen is in 2004 het aantal vergiftigingen door alcoholische drank en drugs bij jongeren van 13 t/m 17 jaar sterk toegenomen. Bij alcoholvergiftigingen gaat het om een stijging van 44%.Drugsconsulten lieten een toename zien van 16% waarbij de meeste meldingen bij jongeren gingen over XTC, GHB en cannabis.

De informatieverstrekking over acute vergiftigingen werd in 2004 verricht in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is een onderdeel van het RIVM. Meer informatie over het NVIC is te vinden op www.rivm.nl/gezondheid/vergiftiging.

bron:RIVM