Mensen in Nood/Cordaid stelt 75.000 euro beschikbaar voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen die afgelopen nacht in de binnenlanden van Suriname overspoelden. Het geld zal besteed worden voor acute noodhulp aan de getroffenen van de overstromingen in het Zuid Oosten van Suriname, het Boven Suriname-gebied. Tot nu toe is niet bekend of er mensen bij de ramp om het leven zijn gekomen. Naar schatting zijn er 30.000 getroffenen. De hulp bestaat uit het uitdelen van voedsel, medicijnen en het organiseren van vervangend onderdak en verloopt via de lokale partnerorganisaties van Mensen in Nood/Cordaid.

'Een eerste inventarisatie geeft aan dat deze spullen nu echt nodig zijn', zegt Edward van Eer, directeur van de Medische Zending. 'De voedselvoorraden zijn nat, bedorven en meegevoerd met het snelstromende, kolkende water. Lokale medicijnenvoorraden zijn weggesleurd of onbruikbaar geworden. Kostgrondjes, de akkertjes waarop de lokale bevolking gewassen verbouwt, zijn weggespoeld en het hoge water maakt jacht en visserij onmogelijk. Het gebied dat normaalgesproken toch al moeilijk toegankelijk is, kan momenteel alleen per vliegtuig bereikt worden. De kracht waarmee het water zich een weg door het dicht beboste rivierengebied van Suriname baant, maakt dat varen onverantwoord is. De situatie blijft zeer bedreigend. De zojuist begonnen regentijd geeft voorlopig geen vooruitzicht op verbetering.'
Mensen in Nood/Cordaid kan terugvallen op een jarenlange structurele samenwerking met lokale ngo's in Suriname. Het Binnenland Overleg waarvan lokale organisaties zoals o.a. Forum NGO, Medische Zending, Nationale Vrouwen Beweging, PAS (=Pater Albrecht Stichting) en VPSI deel uitmaken, onderzoeken momenteel in nauw overleg met Mensen in Nood/Cordaid op welke manier de lokale bevolking zo snel en goed mogelijk geholpen kan worden. De laatste keer dat een watersnoodramp zich op deze schaal in het Boven Suriname-gebied voordeed was in 1947.
bron: Cordaid