Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar openheid vanuit het publiek, lanceert Mensen in Nood/Cordaid deze week www.nadetsunami.nl. Op de site staat een overzicht van de projecten die Mensen in Nood/Cordaid steunt, inclusief de budgetten. Ook staan persoonlijke verhalen van slachtoffers en hulpverleners. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de problemen en fouten die gemaakt worden tijdens ons werk. Mensen in Nood/Cordaid krijgt de grootste opbrengst vanuit de actie voor Giro 555, namelijk 33 miljoen euro. De website en ander communicatie-uitingen over het werk in het tsunami-gebied worden geheel gefinancierd door de Nederlandse PostcodeLoterij en gaan dus niet af van het budget voor de hulpverlening.

Mensen in Nood/Cordaid is vanaf het eerste uur na de tsunami actief in Sri Lanka, India en Indonesië. Lokale partnerorganisaties begonnen vrijwel direct na de ramp met (medische) noodhulp. Inmiddels is de noodhulpfase voorbij. Een fase die goed gelopen is en waarin door de grootschalige hulp vanuit de hele wereld uitbraken van epidemieën en voedsel- en drinkwatertekorten zijn voorkomen. Mensen in Nood/Cordaid richtte zich in deze fase op medische hulp, opvang en noodhuisvesting, voedsel en water uitdelen en de bouw van sanitaire voorzieningen en het uitdelen van lesmateriaal voor schoolkinderen. Ook wordt deze maand het botenproject in Sri Lanka afgerond, waarbij 4500 boten en bijbehorende netten aan getroffen vissers zijn uitgedeeld, zodat vissers niet langer afhankelijk zijn van hulpverlening.

Nu begint de intensieve periode van de wederopbouw. Honderdduizenden mensen die alles zijn kwijtgeraakt moeten hun normale leven weer oppakken. Mensen in Nood/Cordaid helpt hen daarbij; door middel van huizenbouw, herstel van scholen en de steun van kleine zelfstandige ondernemingen. Geen gemakkelijke taak, mede omdat we actief zijn in conflictgebieden en vergunningen soms traag verstrekt worden. Mensen in Nood/Cordaid wil met de website www.nadetsunami.nl het publiek dat massaal heeft gegeven, meer inzicht bieden in onze manier van werken en het belang van de lokale hulpverlening. Zo start Mensen in Nood ook een fotoproject waarin lokale fotografen de ramp en de hulpverlening in beeld brengen. Deze tentoonstelling is eind 2005 te zien.

bron:Mensen in Nood