Vanmorgen heeft een zware aardbeving op Java/Indonesie mogelijk ca 2000 doden geeist. Het gebied in en rond de miljoenenstad Yogyakarta op Midden Java is het zwaarst getroffen. Volgens berichten van onze Indonesische partnerorganisatie Perdhaki worden ziekenhuizen overstroomd met gewonden. Perdhaki is een medische netwerkorganisatie en eigenaar van 7 ziekenhuizen in Yogyakarta. In die ziekenhuizen - die weinig schade hebben opgelopen - werken totaal 10 artsen en 100 verpleegkundigen. Mobiele medische teams gaan onderweg het getroffen gebied in. Veel huizen zijn ingestort. Vanuit ziekenhuizen van elders op Java zijn ca 15 artsen en 25 verpleegkundigen op weg om de ziekenhuizen in Yogyakarta bij te staan.
Mensen in Nood/Cordaid stelt voor nu 50.000 euro aan Perdhaki ter beschikking, bedoeld voor medische noodhulp en voedsel. 20 kilometer ten noorden van Yogyakarta ligt de vulkaan Merapi. Deze vulkaan is al sinds weken actief. Vanaf 13 mei gold de hoogste staat van paraatheid in veband met een mogelijke uitbraak. Een deel van de mensen uit de direct bedreigde zone was al geevacueerd.

bron:CordAID