De Arbeidsinspectie gaat tot oktober van dit jaar controleren of stratenmakers zich aan de afspraak houden dat grote oppervlakten niet met de hand aangelegd mogen worden. Het bestraten moet dan met machines gebeuren. Ook controleren de inspecteurs op verschillende locaties in heel het land of werknemers niet te zwaar tillen.

Machinaal straten is verplicht voor oppervlakten vanaf 1500 vierkante meter. Werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over deze norm, die uitgangspunt is voor de controles door de Arbeidsinspectie. Het machinaal straten moet ertoe bijdragen dat stratenmakers minder vaak ziek of arbeidsongeschikt worden. Nu haalt vrijwel geen enkele werknemer al werkende zijn pensioen. Jaarlijks vallen 400 ambachtslieden uit. Dat kost de sector jaarlijks 11 miljoen euro. Verzuim door lage rugklachten bezorgt bedrijven een schadepost van 9,5 miljoen. De brancheorganisatie Ondernemersvereniging Bestratingbedrijven Nederland heeft laten onderzoeken of het werken met machines op grotere schaal kan worden ingevoerd. Het blijkt dat dit niet duurder hoeft te zijn dan werken met de hand. Ook is het resultaat niet van mindere kwaliteit. Die bevindingen zijn belangrijk omdat opdrachtgevers, waaronder gemeenten, soms eisen dat het werk met de hand wordt gedaan. Zij denken dat werken met machines duurder is en van slechtere kwaliteit. Door de technologische vernieuwingen is die gedachte achterhaald.
Bedrijven die werknemers toch grote oppervlakten laten aanleggen met de hand, krijgen als ze worden betrapt eerst een waarschuwing. Doen ze het bij een volgend project weer, dan volgt een boete of zelfs stillegging van een project. Tijdens de controles letten de inspecteurs ook op lawaai, de blootstelling aan kwarts en hoe groot het risico is dat stratenmakers worden aangereden.
bron:SZW