Van alle jongeren die in 2004 niet meer op school zaten, hadden er zes op de tien een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze een opleiding op minimaal mbo-niveau afgerond hebben. In 2004 was de werkloosheid onder jongeren zonder startkwalificatie 17 procent. Onder degenen met een startkwalificatie was dit 10 procent.

Een kwart miljoen jongeren zonder startkwalificatie
In 2004 telde Nederland 1,9 miljoen 15-24 jarigen. Ruim tweederde zat nog op school. Daarnaast waren er 626 duizend jongeren die geen onderwijs meer volgden. Van hen had 60 procent een startkwalificatie. De rest, 251 duizend jongeren, is van school gegaan zonder een diploma op minimaal mbo-niveau. De meesten van hen gingen desondanks op zoek naar een baan.

Met startkwalificatie vaker betaald werk
Jongeren zijn succesvoller op de arbeidsmarkt wanneer ze over een startkwalificatie beschikken. In 2004 had 84 procent van jongeren met een startkwalificatie betaald werk. Onder degenen zonder startkwalificatie was dat slechts 67 procent.

Jongeren zonder startkwalificatie waren vaker niet actief op de arbeidsmarkt. Van hen behoorde maar liefst 19 procent niet tot de beroepsbevolking, tegen ruim 7 procent van de jongeren met startkwalificatie.

Bijna tweederde van de jongeren zonder startkwalificatie heeft nooit een opleiding gevolgd waarmee ze die konden behalen. Voor eenderde geldt dat ze een opleiding die tot een startkwalificatie leidt niet hebben afgemaakt.

Werkloosheid hoog bij jongeren zonder startkwalificatie
In 2004 was 17 procent van de jongeren zonder startkwalificatie werkloos. Onder degenen met een startkwalificatie lag de werkloosheid een stuk lager met bijna 10 procent.

In 2001 waren de verschillen nog een stuk groter. Toen was van de jongeren zonder startkwalificatie 10 procent werkloos en van de jongeren met startkwalificatie 3,5 procent, bijna driemaal zoveel. Doordat de werkloosheid onder jongeren met een startkwalificatie in 2001 relatief laag was, heeft de verslechterende arbeidsmarkt vooral bij deze groep tot groei van de werkloosheid geleid.

bron:CBS