Nkosi Johnson ontvangt postuum de Kindervredesprijs van Stichting KidsRights voor zijn strijd voor de rechten van kinderen met HIV/Aids De voorzitter van de Nobel for Peace Summit, Nobel Vredesprijswinnaar Michael Gorbatsjov, reikt vandaag de eerste internationale Kindervredesprijs uit in het Capitool in Rome. Dit zal gebeuren tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Nobel Vredesprijswinnaars, de prestigieuze Nobel for Peace Summit. Deze internationale prijs wordt postuum opgedragen en toegekend aan de in 2001 overleden Nkosi Johnson. Hij streed tijdens zijn leven voor de rechten van kinderen met HIV/Aids.

Nkosi Johnson
Nkosi stal de harten van miljoenen mensen in juli 2000 met zijn zelfgeschreven toespraak voor de 13e Internationale Aids-conferentie in Durban (Zuid-Afrika) die wereldwijd op televisie werd uitgezonden. De prijs wordt in ontvangst genomen door zijn pleegmoeder, Gail Johnson; zij ontvangt $100.000 voor het door Nkosi zelf opgezette project 'Nkosi's Haven'. Het bij de kinderenvredesprijs behorende beeldje, dat elk jaar aan de nieuwe winnaar wordt overgedragen, zal 'de Nkosi' worden genoemd.

Strijd tegen HIV/Aids
Nkosi werd HIV-positief geboren op 4 februari 1989 in Zuid-Afrika. Tijdens zijn leven
vocht hij voor de rechten van kinderen met HIV/Aids; zo spoorde hij onder meer de
Zuid-Afrikaanse regering aan zwangere vrouwen anti-HIV medicijnen te geven om de levens van duizenden Zuid-Afrikaanse kinderen re redden. Samen met zijn pleegmoeder opende hij een opvanghuis voor moeders en kinderen met Aids. Nkosi zette zich vooral in om te zorgen dat kinderen met HIV/Aids dezelfde kansen zouden krijgen als niet-zieke kinderen, zoals bijvoorbeeld het recht naar school te gaan. In zijn speech zei hij: 'Care for us and accept us - we are all human beings. We are normal. We have hands. We have feet. We can walk, we can talk, we have needs just like everyone else. Don't be afraid of us - we are all the same.' Nkosi stierf op 1 juni 2001; hij werd 12 jaar.

De Kindervredesprijs
De internationale Kindervredesprijs, een initiatief van Stichting KidsRights, wordt
jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de
rechten van het kind. KidsRights vindt het van groot belang dat de stemmen van kinderen worden gehoord door de wereld. Een Vredesprijs speciaal voor kinderen bemoedigt en steunt kinderen in hun strijd voor een beter leven en vraagt van de wereld aandacht voor de meest prangende kinderproblemen. Het is niet voor niets dat de prijs het daglicht ziet tijdens de bijeenkomst van de Nobel Vredesprijswinnaars en ook door hen aan de wereld gepresenteerd wordt.

Stichting KidsRights
KidsRights -een van oorsprong Nederlandse stichting- komt op voor de basisrechten van
kinderen wereldwijd. In het bijzonder voor de meest kwetsbare en achtergestelde kinderen in de wereld. Zoals straatkinderen, Aidswezen, kinderprostituees, kindsoldaten en andere groepen met specifieke kinderproblemen. Kinderen die vaak geen plek krijgen in de grote hulpprogramma's. KidsRights helpt deze kinderen binnen lokale, kleinschalige en kindgerichte projecten. Zo geeft KidsRights kinderen directe en op maat gesneden hulp. De organisatiekosten worden door 'founders' betaald waardoor alle projectdonaties voor de volle 100% naar de projecten gaan.
KidsRights' missie is tevens om kinderen een podium te geven in de media, om hun
problematische omstandigheden onder de aandacht te brengen. 'To give a voice to the
voiceless' zoals KidsRights 'special advocate' Desmond Tutu het verwoordde.

bron:KidsRights