Van Hulten is vice-voorzitter van Policy Network, een in Londen gevestigde progressieve denktank die in 2000 werd opgericht als secretariaat van de jaarlijkse rondetafelconferenties van centrum-linkse regeringsleiders, waaronder Bill Clinton, Tony Blair en Wim Kok 

Bij Policy Network stond hij samen met de nieuwe leider van de Deense sociaal-democraten, Helle Thorning-Schmidt, aan de basis van het Young Progressives Network, dat jonge progressieve politici uit heel Europa met elkaar in contact brengt om gezamenlijk nieuwe beleidsideeë te ontwikkelen. Van Hulten zet daarbij de ervaring in die hij opdeed als oprichter van de Campaign for
Parliament Reform, een hervormingsbeweging binnnen het Europees Parlement (EP). Van Hulten was van 1999 tot 2004 lid van het Europees Parlement voor de PvdA.

In de campagne voor het voorzitterschap wil Van Hulten drie themas voorop stellen:
Ten eerste wil hij extra vaart geven aan de partijvernieuwing die door Ruud Koole in gang is gezet, onder meer door de leden van de PvdA individueel stemrecht te geven op partijcongressen. Nu zijn het nog de afgevaardigden van de afdelingen die de koers van de partij bepalen. Ook wil hij de scouting en opleiding van nieuw talent een centrale plaats geven in het werk van de vereniging.

Ten tweede wil hij werken aan vernieuwing van het politieke bestel in Nederland. Hij pleit voor een beknopt verkiezingsprogramma dat tijdens de rit wordt uitgewerkt, zodat meer ruimte ontstaat voor maatschappelijk debat. Hij pleit voor een adempauze in het proces van Europese integratie. Ook wil hij de financiering van verkiezingscampagnes aan banden leggen om Amerikaanse toestanden te voorkomen.

Ten derde pleit hij voor een nieuw gelijkheidsoffensief als kern van het PvdA-programma voor de komende tien jaar:

-In Nederland, door alle kaarten te zetten op onderwijs voor de jongste kinderen, aangezien uit tal van onderzoeken blijkt dat daar de levenskansen van een kind worden bepaald. Dat betekent gratis en kwalitatief hoogwaardige voorschoolse opvang voor iedereen, en meer geld in basisonderwijs, desnoods ten koste van het hoger onderwijs. Onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs: dat moet het nieuwe mantra worden van de PvdA.

-In de wereld, door meer geld te reserveren voor armoedebestrijding (in navolging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld met een heffing op vliegtickets) en door een einde te maken aan de schandalige wijze waarop de wereldhandel rijke landen bevoordeelt. De prijssteun in de landbouw moet zo snel mogelijk verdwijnen, en Nederland moet daarbij voorop lopen (en niet, zoals onder minister Veerman, in de achterste linie).

De sluitingsdatum voor de kandidaatstelling is maandag 19 september. Dan maakt Van Hulten ook zijn volledige programma bekend.

bron:Michiel van Hulten