De Mijnendienst van de Koninklijke Marine heeft afgelopen dinsdag 11 april een Duitse zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Het explosief lag vijf kilometer uit de kust van Voorne-Putten en werd met een sierlijke waterfontein rond vier uur opgeblazen.
Vanwege de harde wind en de sterke stroming had de bemanning van Hr.Ms. Haarlem moeite om de mijn te identificeren en vervolgens onschadelijk te maken. Pas in de middag slaagde een duiker er in het explosief met een achttien kilo zware lading TNT te ondermijnen en te vernietigen. Enkele dagen eerder was de mijn door een visserschip opgevist, vervolgens met een boei gemarkeerd en toen weer overboord gezet. Aangezien het een gevaar voor de visserij vormde werd de mijn met spoed vernietigd.
Het was het 393ste explosief dat de Mijnendienst in het kader van de operatie Beneficial Cooperation heeft opgeblazen. Die ging van start nadat een zeemijn of een Amerikaanse vliegtuigbom aan boord van het visserschip Ouddorp 1 afging. Nadien kwamen er honderden meldingen binnen op de Noordzee aangetroffen explosieven.  De zeemijn bevatte naar alle waarschijnlijkheid ruim vijfhonderd kilo hexaniet, een springstof die krachtiger is dan TNT.    
 
bron:MinDef