Veertig actievoerders van Milieudefensie hebben vanochtend vroeg even na 04.00 uur de taxibaan naar de Polderbaan geblokkeerd. De actie is een protest tegen de kabinetsplannen om de geluids- en milieuregels voor Schiphol op te rekken. De luchthaven eist opnieuw extra groeiruimte, dat betekent extra vervuiling en extra overlast. Milieudefensie roept Tweede Kamerleden op om dit niet toe te staan maar de Luchtvaartwet zo te verbeteren, dat die meer mensen gaat beschermen. De veertig actievoerders waren in een cordon aan elkaar vastgeketend. Zes van hen zaten hoog boven de grond op metershoge palen, die verankerd zijn in beton. De actie is door grote lampen goed zichtbaar en de verkeersleiding is van tevoren op de hoogte gebracht. Om 08.00 uur had de Koninklijke Marechaussee de actievoerders van de taxibaan en uit de palen verwijderd.

Met het voorstel voor 'saldering' wil Schiphol toestemming krijgen om extra lawaai te maken op plaatsen waar de wettelijke geluidsgrenzen al volgevlogen zijn. Milieudefensie-directeur Frank Köhler: 'Schiphol legt de wildste wensenlijsten bij het kabinet neer. Het is het oude liedje. Voor de vierde keer in tien jaar, dreigen Schiphol en kabinet de milieugrenzen extra op te rekken. Met als gevolg extra lawaai, luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Dat is voor het milieu en de mensen uit de omgeving onacceptabel.' Milieudefensie dringt er bij Tweede Kamerleden op aan te zorgen voor fatsoenlijke wettelijke milieu- en geluidsgrenzen in de hele regio. Niet alleen voor de directe omgeving, maar voor het hele 'buitengebied' dat nog steeds niet wordt beschermd. Milieudefensie wil daarom ook geluidsmaxima voor vliegverkeer boven honderden woonwijken tussen Almere en Zandvoort en tussen Alkmaar en Leiden. Bij de voorgestelde groeicijfers zou Schiphol in 2020 in haar eentje twintig procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening kunnen nemen. 'Toen het Bulderbos de Polderbaan werd, zijn harde grenzen aan de groei van Schiphol beloofd. Het kabinet breekt die belofte nu al. Daarom is deze actie hard nodig.' aldus Frank Köhler.

bron:Milieudefentie