Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief (JMA) starten vandaag een burgerinitiatief om een eind te maken aan de bio-industrie. De organisaties willen dat de Tweede Kamer kiest voor een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste gaat van het Amazonewoud. Als 40.000 burgers dit initiatief ondersteunen is het parlement
verplicht om het voorstel te behandelen. De nieuwe Tweede Kamer moet zich dan uitspreken over de toekomst van de veehouderij.

Milieudefensie en JMA zijn er van overtuigd dat veel Nederlanders een veehouderij willen die wél rekening houdt met de belangen van dieren en het milieu. Maar de visie van de samenleving moet nu ook door de politiek worden opgepikt. Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie: 'Het ongenoegen in de samenleving over de misstanden in de landbouwsector is groot. Dit burgerinitiatief biedt de historische kans om de bakens te verzetten. Los van partijpolitieke tegenstellingen moeten de nieuwe kamerleden hun eigen antwoord formuleren op dit maatschappelijk verzoek. Het is een gewetensvraag voor ieder
Kamerlid: wil ik dit nog langer voor mijn rekening nemen, of grijpen we deze kans en gaan we het anders doen.'

De bio-industrie is erop gericht om zo efficiënt en goedkoop mogelijk te produceren. In Nederland leven 450 miljoen landbouwdieren op elkaar gepropt in stallen vaak zonder ooit daglicht te hebben gezien. Kuikens worden ontdaan van hun snavel en biggen worden onverdoofd gecastreerd. Nederland is het dichtstbevolkte varkens- en kippenland ter wereld. De hoeveelheid mest  die dit oplevert is 70 miljard kilo per jaar, dat is 4.000 kilo per Nederlander. De mest
is een grote vervuiler van de bodem en het grondwater. Natuurgebieden  worden aangetast en veel plantensoorten sterven uit. Ook is de bio-industrie door de grootschalige import van veevoersoja mede verantwoordelijk voor de vernietiging van unieke natuurgebieden in Zuid-Amerika. De aanleg van sojaplantages is in het Amazonegebied één van de belangrijkste oorzaken van ontbossing.

Via de speciale campagnewebsite www.stopfoutvlees.nl is veel informatie beschikbaar en kunnen deelnemers het burgerinitiatief onderteken. Daarnaast gaan Milieudefensie en JMA de komende weken deelnemers aan het burgerinitiatief werven op uiteenlopende plekken, zoals popconcerten en festivals. Een team jongerenambassadeurs gaat tijdens de komende verkiezingscampagne langs bij alle politieke partijen. De jongeren zullen de lijsttrekkers uitleggen waarom zij willen dat er een eind komt aan de bio-industrie. Sinds mei 2006 biedt de Tweede Kamer de mogelijkheid om met een burgerinitiatief onderwerpen op de politieke agenda te zetten, vooralsnog voor een proefperiode van twee jaar. Indien 40.000 burgers het initiatief ondersteunen wordt het voorstel in behandeling
genomen.

bron:Milieudefentie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular