De man die het ceremoniële uiterlijk van de naoorlogse Nederlandse krijgsmacht bepaalde, de ontwerper van menige onderscheiding èn de spelstukken van het populaire Stratego, is niet meer. Frans Smits overleed op dinsdag 21 februari. Hij is 90 jaar geworden.

Smits, afgestudeerd aan de Academie voor beeldende kunsten, verwierf in 1948 internationale faam met de door hem ontworpen ceremoniële uniformen van de garderegimenten van de landmacht die in september van dat jaar de kroning van prinses Juliana tot Koningin luister bijzetten. Dit leverde hem een verzoek op uit het verre Ethiopië om tenues te bedenken voor de garde van keizer Haile Selassie, gevolgd door projecten voor Luxemburg, Jordanië en Tunesië. Hij bleef de eigen krijgsmacht niettemin trouw en het Korps Mariniers had daar in 1954 onder meer zijn ceremonieel tenue aan te danken.
Smits was een veelzijdig man en tot de vele ontwerpen die hij maakten, behoorden de al genoemde spelstukken van Stratego, maar bijvoorbeeld eveneens kraag- en baretemblemen en sabels. Ook zijn legio medailles van zijn hand, zoals het Oorlogsherinneringskruis en het Verzetsherdenkingskruis, waarvan hijzelf de drager was. Hij mocht zich verder een begaafd illustrator noemen en raakte door zijn historische interesse nauw betrokken bij het Legermuseum en de Nationale Taptoe. Zijn oeuvre en activiteiten zijn te veelomvattend om in kort bestek de revue te laten passeren. Zeker is echter dat Smits een onuitwisbaar stempel op de Nederlandse krijgsmacht heeft gedrukt.
bron:MinDef