De Koninklijke Marechaussee heeft in Seedorf (Duitsland) tegen vijf militairen
proces-verbaal opgemaakt terzake overtreding van de Opiumwet. De zaak kwam in september 2005 aan het licht en heeft geresulteerd in de aanhoudingen van twee militairen terzake handel/ smokkel van harddrugs en drie militairen terzake voorbereidingshandelingen.
Bij de aanhoudingen is tevens drugs in beslaggenomen; 89 gram cocaïne, 100 gram speed en een geringe hoeveelheid marihuana. De leeftijd van de militairen varieert van 20 tot en met 26 jaar. Het betreft militairen van de Koninklijke Landmacht in de rang van soldaat tot en met korporaal. Zij zijn gelegerd in Duitsland op de Legerplaats Seedorf.
bron:MinDef