Ondanks de hevige regenval in de laatste drie maanden lijden nog steeds miljoenen mensen onder de gevolgen van de droogte in oostelijk Afrika. Vooral de nomadische bevolking in het noorden van Kenia is zwaar getroffen. Duizenden nomaden hebben hun volledige veestapel verloren door gebrek aan water en weidegrond en de recente regenval heeft dit vooralsnog niet ongedaan gemaakt.

AMREF pleit voor een lange termijn oplossing voor dit jaarlijks terugkerende probleem. De Afrikaanse gezondheidsorganisatie werkt ter voorbereiding op verdere droogte in samenwerking met de lokale bevolking en arme, achtergestelde gemeenschappen aan diepe
boorputten, dammen en waterleidingen die schoon water beschikbaar maken voor de bevolking.Verder dringt AMREF er bij de Keniase regering op aan om het accent te leggen op goede voorbereidingen voor toekomstige periodes van droogte en daarbij prioriteit te verlenen aan de zwaarst getroffen gebieden, zoals het Turkana-district in het noorden van het
land.

Schoon water
AMREF werkt sinds vele jaren samen met de plaatselijke bevolking aan toegang tot schoon water en aan de hygiëne die daarbij zo essentieel is. Tijdens de droogte was de door AMREF geslagen watervoorziening de enige plek waar nog water te krijgen was. Gerald
Rukunga van AMREF in Kenia, verantwoordelijk voor projecten die toegang verschaffen tot schoon water, legt uit: We zorgden ervoor dat de waterputten veel dieper waren dan anders, waardoor ongeveer 90% van de putten tijdens de gehele droge periode ook water
bleef geven.

Voedseldistributie
Door de urgentie van de droogte is AMREF gevraagd een bijdrage te leveren aan de noodhulp:
de organisatie assisteert in de distributie van voedsel in Kenia en Somalië. AMREF werkt nauw samen met de gemeenschappen om er voor te zorgen dat het voedsel ook daadwerkelijk bij de getroffen bevolkingsgroepen terecht komt. Hoewel AMREF zich
gewoonlijk richt op oplossingen voor de lange termijn en noodhulp niet tot ons werkterrein behoort, zijn we in oktober 2004 toch gevraagd als leidende organisatie voor de uitvoering van de Emergency Operation van het Wereld Voedsel Programma (WFP)zegt
Jacqueline Lampe, Directeur van AMREF Flying Doctors in Nederland. Omdat we al jaren in het gebied werken en een goede infrastructuur hebben, konden we snel en gericht aan de slag. Gezien de grote urgentie  voor miljoenen mensen hebben we besloten die functie te willen vervullen.

bron:Stichting amref flying doctors