Er lijkt in 2006 een breuk te komen met de magere jaren van economische malaise. MKB-Nederland twijfelt er echter aan of de optimistische groeiverwachtingen van het CPB worden waargemaakt. Het midden- en kleinbedrijf kà¡n voor herstel van de economie zorgen, maar de onzekerheden zijn groot.

 

Het verbaast MKB-Nederland daarom zeer dat het kabinet alleen maar lastenverlichting voor burgers in petto heeft. Voor het midden- en kleinbedrijf gloort er nu slechts een ´waterig zonnetje' aan de horizon. Stijgende sociale lasten, hogere energielasten en te veel regels en administratieve lasten belemmeren ondernemers te ondernemen.

Het komende jaar krijgt het midden- en kleinbedrijf in totaal een lastenverzwaring van 175 miljoen euro voor de kiezen. Het kabinet kan werkgevers de hand reiken door de sociale premies met 0,5 procent te verlagen. Dit levert het bedrijfsleven een miljard op aan lagere loonkosten. Geld dat kan worden ingezet om banen te scheppen. Voorts zullen de investeringen toenemen als een groter deel van de aardgasbaten wordt aangewend voor kennistoepassing en onderzoek.
 
bron:MKB