De VN Millenniumtop is voorbij. Er zijn veel beloftes gedaan door wereldleiders.
Ondertussen neemt de armoede toe en raken de millenniumdoelen om armoede te bestrijden steeds verder buiten bereik. Het onderzoek van Social Watch zoemt per land in op effecten van de groeiende armoede. Op 26 september vindt de Nederlandse presentatie plaats van de nieuwe scorekaart van de armoede van Social Watch. Social Watch luidt over haar jongste rapport de alarmklok. De resultaten van de jaarlijkse armoedemeting toont aan dat de rijken steeds rijker worden en de armen armer. Met name vrouwen zijn hiervan de dupe.

Geen woorden meer maar daden, nu aan het werk om de millenniumdoelen te halen vindt
coà¶rdinator Roberto Bissio van het Social Watch Rapport, Want als dit zo doorgaat,
worden de millenniumdoelen niet gehaald. Dat verandert niet zolang de wereldleiders hun beloftes blijven breken.

Op diezelfde dag wordt het resultaat gepresenteerd van vijf regionale conferenties die SNV Nederlandse ontwikkelingsorganisatie de afgelopen maanden hield in Nepal, Burkina Faso, Oeganda, Peru en Nicaragua. Dit midterm rapport van SNV gaat over belang van het ontwikkelen van lokale capaciteit als à©à©n van de belangrijkste actiepunten om de millenniumdoelen te bereiken. Ontwikkelingslanden moeten zelf in staat worden gesteld om te werken aan het behalen van de millenniumdoelen. Als je hen overslaat kun je afspraken blijven maken op wereldniveau, maar dan blijft armoedebestrijding buiten bereik. stelt Dirk Elsen van SNV.

De resultaten van de vijf regionale conferenties dienen als basis voor de internationale conferentie, Mobilising local capacities for the Millennium Development Goals, die SNV Nederlandse ontwikkelingsorganisatie van 28-30 september organiseert in het World Forum Convention Centre in Den Haag.

bron:Novib