Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een bezoek gebracht aan Enschede en presenteerde daar de jaarlijkse monitor Advies.overheid.nl. De monitor beschrijft de voortgang van de digitalisering van de overheidsdienstverlening. De digitale dienstverlening is in 2005 - conform de doelstelling - gestegen tot 55%. Minister Pechtold prees in Enschede twee bijzondere koplopers: de gemeente Enschede en het Kadaster.

In 2007 moet ministens 65% van de overheidsdiensten via internet beschikbaar zijn. In 2005 steeg de digitale dienstverlening naar burgers tot 54% en bedrijven tot 56%. In 2004 waren de percentages nog 49% en 50%. Het kabinet heeft zich het doel gesteld om in 2007 65% van alle overheidsdienstverlening digitaal toegankelijk te maken.
Vanuit het Rijk is de digitale dienstverlening voor burgers gestegen van 59% naar 63%. Richting bedrijven nam de dienstverlening toe van 64% naar 74%. Het Kadaster is in de categorie Rijk een van de meest vooruitstrevende overheidsorganisaties op internet. Zo won het Kadaster in in 2005 de onderscheiding E-Europa Award for e-Government en het predikaat Good Practice 2005 van de Europese Commissie. Het Kadaster scoort sinds 2005 100% bij de digitale dienstverlening voor zowel burgers als bedrijven en voert nu
beide ranglijsten aan in de categorie Rijksdiensten.
Gemeenten verhoogden in 2005 de digitale dienstverlening aan burgers met 7% tot 56%. Richting bedrijven bleef het percentage gelijk: 46%. De gemeente Enschede staat in de jaarlijkse monitor met 86,6% op de eerste plaats in de categorie gemeenten. Vanaf vandaag kunnen gebruikers van de site van de gemeente Enschede ook diensten van andere overheden bereiken.
Dit weekend werd al bekend dat dagelijks ruim 10.000 mensen hun DigiD aanvragen op www.digid.nl. DigiD: een gebruikersnaam en wachtwoordcombinatie, is een gemeenschappelijk verificatiesysteem van en voor de overheid op internet. Burgers en bedrijven kunnen zo in 2006 bij meer elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht. Nu werken onder andere al de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en een aantal gemeenten met DigiD.
bron:BZK