De raming van de aardgasreserve per 1 januari 2005 komt uit op 1572 miljard kubieke meter. Dit is een daling met 43 miljard kubieke meter ten opzichte van vorig jaar. In 2004 is 77,5 miljard kubieke meter geproduceerd, waarvan bijna 35 miljard uit het Groningen veld en 43 miljard uit kleine velden. In 2004 waren er 7 nieuwe gasvondsten (10 miljard kubieke meter) en vond een herevaluatie van de bestaande voorraden plaats met 25 miljard kubieke meter.

In 2004 werd in totaal 2,5 miljoen kubieke meter olie gewonnen, wat zo'n:
10 procent minder is dan in 2003. De aardoliereserves komen uit op 34 miljoen kubieke meter, wat als gevolg van herevaluatie een neerwaartse bijstelling is met ruim 4 miljoen kubieke meter.
Dit blijkt uit de publicatie Olie en gas in Nederland

bron:EZ