De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) trof in 2004 beduidend minder Salmonella en Campylobacter bacteriën aan in kip en kipproducten. De besmetting met Campylobacter bleek in de zomermaanden nog wel onrustbarend hoog. Salmonella en Campylobacter zijn bekende veroorzakers van voedselinfecties. Eten van besmet vlees kan leiden tot misselijkheid, diarree en koorts.

In 7,4% van de 1482 genomen monsters werd Salmonella geconstateerd. Campylobacter besmetting was aanwezig in 17,6% van de monsters. De VWA controleert sinds 1996 jaarlijks kip en kipproducten op de aanwezigheid van deze ziekmakers. Sinds 2001 laten de besmettingen een dalende trend zien. In 2004 is voor het eerst sprake van een significante daling.

Consumenten kunnen zelf de risico's op besmetting voorkomen door vleesproducten koel te bewaren, goed te verhitten en gescheiden van andere verse producten te bewerken. VWA constateerde bij deze bacteriesoorten ook een toegenomen resistentie tegen antibiotica. Consequenties hiervan worden onderzocht.

bron:VWA