Woensdag 14 september 2005 zullen in Madurodam te Den Haag de eerste Certificaten Barometer Duurzaam Terreinbeheer worden uitgereikt door Ivo de Wijs. Genomineerden zijn de gemeenten Dordrecht, Roerdalen en Wageningen, de wijk Eva Lanxmeer in Culemborg, Het Gelders Landschap, en Brabant Water.

VEWIN werkt met diverse partijen aan schone drinkwaterbronnen en een beter milieu. Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen speelt hierbij een belangrijke rol. Slechts 1% van het gebruikt veroorzaakt 50% van de problemen. Mede met steun van VEWIN heeft Stichting Milieukeur (SMK) een certificaat ontwikkeld, de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, om het duurzaam beheer van groen en verharde terreinen te bevorderen. Inmiddels voldoen een aantal gemeenten en organisaties aan de criteria. Zij zullen woensdag tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zonnetje worden gezet.

Toelichting Barometer Duurzaam Terreinbeheer
Het certificatiesysteem is ontwikkeld door SMK in samenwerking met andere partijen. De barometer kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau gaat uit van criteria voor het verantwoord toepassen van bestrijdingsmiddelen op verhardingen. Het niveau zilver gaat een stap verder en het meest ambitieuze niveau goud stelt, naast de voorwaarde dat geen gebruik mag worden gemaakt van bestrijdingsmiddelen, ook eisen aan
een groot aantal andere aspecten bij het beheer. De organisatie die goud behaalt, mag het keurmerk Milieukeur voeren.

bron:Vewin