Staatssecretaris van Financiën Joop Wijn heeft donderdag 29 september op een
bijeenkomst van de brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN) de officiële
opening verricht van de vrije zone op Schiphol. Dit scheelt de bedrijven die deelnemen 300.000 douaneaangiften per jaar waarmee een lastenverlichting van 4 miljoen euro wordt behaald.

De Douane krijgt hiermee betere mogelijkheden voor effectief toezicht. Joop
Wijn: 'De vrije zone zal de positie van Schiphol als mainport van Europa ten goede komen. En door onze logistieke processen te verbeteren, versterken we bovendien de
innovatiekracht van Nederland.'

Met de instelling van de vrije zone op Schiphol zijn de deelnemende bedrijven niet meer verplicht om aangifte te doen bij de Douane voor het vervoer van goederen tussen deze bedrijven onderling. Goederen die op Schiphol binnenkomen, gaan eerst naar de loods van degene die de goederen lost en afhandelt (zgn. eerste linieloodsen). Daarna gaan de goederen naar een verder gelegen loods op Schiphol (zgn. tweede linieloodsen). Het vervoer tussen deze twee locaties moest altijd gedekt zijn door een douaneaangifte. De instelling van de vrije zone maakt een einde aan deze verplichting. Dat scheelt per jaar 300.000 aangiften en levert 4 miljoen euro op aan lastenverlichting.

In overleg met de Douane en ACN is een geautomatiseerd systeem ontwikkeld dat fungeert als overkoepelende voorraadadministratie: het Documentloos Goederen Volgsysteem (DGVS). Hierin wordt bepaalde informatie over de goederen vastgelegd (bijvoorbeeld: soort goed, hoeveelheid, locatie van het goed). De deelnemende bedrijven zijn verplicht een eigen administratie te voeren die voldoet aan de eisen van de Douane. De gegevens uit de eigen administraties worden gebruikt voor het DGVS.

De Douane krijgt met het DGVS een totaaloverzicht van de goederenstromen tussen de
bedrijven binnen de vrije zone. Dat betekent dat toezicht op een hoger niveau kan
plaatsvinden: integraal toezicht over alle deelnemende bedrijven in hun onderlinge
samenhang in plaats van het vroegere 'eilandentoezicht' bij de individuele ondernemers.

bron:MinFin