In 2005 is ruim 2 procent minder aan schadevergoedingen aan ex-verdachten toegekend dan in 2004. Het aantal toegekende verzoeken is wel gestegen. Dat blijkt uit een overzicht van het CBS.

Aantal verzoeken verdrievoudigd sinds 1995
Wanneer een verdachte uiteindelijk niet wordt veroordeeld, kan hij vragen om een schadevergoeding voor een onterecht ondergane hechtenis en voor gemaakte proceskosten.
In 2005 zijn in totaal 5,7 duizend verzoeken om schadevergoeding ingediend. Dit is ruim 7 procent meer dan in 2004 en bijna drie keer zoveel als in 1995.
Ruim vier op de tien verzoeken hadden betrekking op een onterechte hechtenis (2,4 duizend verzoeken). Dit aantal is met 10 procent gestegen ten opzichte van 2004. Het aantal verzoeken om een kostenvergoeding steeg in dezelfde periode met 6 procent.

Totale schadevergoeding daalt met 2 procent
In 2005 zijn 5 duizend verzoeken om schadevergoeding toegekend. Dat is ruim 9 procent meer dan in 2004. Daar was 13,1 miljoen euro aan schadevergoedingen mee gemoeid, ruim 2 procent minder dan in 2004.
Het aantal toekenningen van schadevergoeding lag in 1995 nog op 1,7 duizend, het toegekende bedrag was 4,4 miljoen euro.
Het toegekende bedrag wegens onterechte hechtenis steeg in 2005 met bijna 4 procent tot 5,4 miljoen euro. Voor vergoeding van de proceskosten aan ex-verdachten werd met 7,6 miljoen euro ruim 6 procent minder toegekend dan in 2004.

Gemiddelde schadevergoeding daalt met 10 procent
Per toegekend verzoek werd in 2005 gemiddeld 2,6 duizend euro aan schadevergoeding toegewezen. Dit bedrag is 10 procent lager dan in 2004 (2,9 duizend euro per verzoek). Het gemiddeld toegekende bedrag daalt al sinds 2002. Toen bedroeg de gemiddelde schadevergoeding aan ex-verdachten nog 4 duizend euro.

bron:CBS