Minister Zalm van Financiën heeft zondag 19 februari 2006 in het televisieprogramma Buitenhof een aantal uitspraken gedaan over de te hoge OZB tarieven in een aantal gemeenten. De Minister heeft aan die uitspraken het volgende toe te voegen:

Gemeenten hebben vraagtekens gesteld bij de berekeningen die door de ministeries van BZK en Financiën zijn gehanteerd bij de vaststelling welke gemeenten een te hoog OZB tarief in rekening hebben gebracht. Uit een quick scan op verzoek van de minister van Financiën blijkt dat de berekeningen niet absoluut eenduidig zijn.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat door afrondingsverschillen sommigen gemeenten net boven de wettelijk toegestane stijging van twee procent uitkomen. Het aantal gemeenten dat te hoge OZB-tarieven hanteert is hoogstwaarschijnlijk veel minder groot dan eerder aangenomen. Bovendien ziet het er naar uit dat meer gemeenten ontheffing van de provincie hebben gekregen dan bekend was.
De minister van Financiën wil samen met het ministerie van BZK, de VNG en het onderzoekscentrum Coelo absolute zekerheid en duidelijkheid krijgen over de stijging van de OZB-tarieven in gemeenten.

“Op basis van de reacties van gemeenten en de twijfel die gerezen is over de betrouwbaarheid van de cijfers waar de ministers van Financiën en BZK zich op baseren, acht ik het verstandig om een nieuw onderzoek in te stellen naar de tariefstelling van de OZB in de gemeenten die voorkomen op de lijst van de ministeries van BZK en Financiën. Ik betreur het dat ik gemeenten wellicht ten onrechte in een verkeerd daglicht heb gesteld”, aldus minister Zalm.
Daarnaast laat minister Zalm ook weten: “Hoewel ik het letterlijk niet zo heb gezegd, ligt in mijn woorden tijdens de uitzending van Buitenhof de suggestie besloten dat burgers te hoge OZB tarieven maar niet moeten betalen. Ik had die suggestie beter achterwege kunnen laten en in plaats daarvan mensen kunnen wijzen op hun mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een te hoog OZB-tarief. Overigens verwacht ik dat die gemeenten die een belastingverordening hebben die in strijd is met de wet, deze zullen aanpassen, zodat mensen alsnog een rechtmatige aanslag in de bus krijgen.”
bron:MinFin