Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vermindert de administratieve lasten die voortvloeien uit de Wegenverkeerswet. Zo wordt de Algemene Periodieke Keuring (APK) van auto's in 2006 eenvoudiger en kan de keuring daarmee goedkoper worden. Ook vermindert Peijs de administratieve lasten voor de verlenging van rijbewijzen en de tenaamstelling van kentekenbewijzen. De minister neemt deze maatregelen om de bureaucratie te verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten.

Peijs realiseert de grootste financiële besparing door de regels rond voertuigkeuringen aan te passen.
Het APK-tarief kan vanaf 2006 worden verlaagd. Vanaf dat moment is het voor autobedrijven verboden om voor het afmelden meer in rekening te brengen dan het door de RDW vastgestelde bedrag. Ook komt het RDW-formulier voor het afmelden van gekeurde auto's digitaal beschikbaar, wat tijdwinst oplevert. Daarnaast vervalt de APK-plicht voor auto's van voor 1960. Auto's van 30 jaar en ouder hoeven slechts eens in de twee jaar te worden gekeurd. De roetmeting voor dieselauto's wordt vereenvoudigd en hierdoor goedkoper, zonder gevolgen voor het milieu. De keuringskosten voor een gemiddelde autobezitter kunnen door deze maatregelen met 10% dalen.

Daarnaast wordt de mogelijkheid om een auto bij een autobedrijf te naam te stellen de komende jaren uitgebreid. Bij een tenaamstelling op het postkantoor is vanaf 2007 geen uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) meer nodig, maar is een paspoort voldoende. Bij vermissing van een kentekenbewijs hoeft er geen geheel nieuw kentekennummer meer te worden aangevraagd, maar alleen een nieuw kentekenbewijs. De kentekenplaten blijven dus bruikbaar. Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, wordt het goedkoper en eenvoudiger om het rijbewijs te verlengen. Een formulier hiervoor kunnen zij nu al downloaden van het internet. Maar vanaf 2008 is het ook mogelijk om dit formulier digitaal in te dienen.

Ook komt er een verbetering voor kandidaten voor een theorie- of praktijkrijexamen. Nu moeten zij bij inschrijving nog een uittreksel uit de GBA en pasfoto's overleggen. In 2007 is een legitimatiebewijs voldoende. Het reserveren van een theorie-examen kan vanaf dat moment ook digitaal in plaats van telefonisch. Deze besparingen vloeien voort uit het programma Andere Overheid. De overheid wil de administratieve lasten voor burgers met 25% terugbrengen. Binnen Verkeer en Waterstaat veroorzaakt de Wegenverkeerswet het overgrote deel van deze lasten. Ook komen deze lasten voort uit drie bijbehorende regelingen: de Regeling rijbewijzen, het Kentekenreglement en het Voertuigreglement.

Een externe commissie, gevormd door enkele vertegenwoordigers van de ANWB, heeft zich uitgesproken over deze besparingsvoorstellen. De externe commissie ondersteunt deze maatregelen en heeft daarnaast nog enkele suggesties gedaan, die nader worden onderzocht. Mogelijk volgen hier nog verdere besparingen uit.

bron:VenW