Werkgevers in de dertig grote gemeenten en in sectoren die met de Taskforce Jeugdwerkloosheid afspraken maken over plaatsing van kansarme jongeren op leer-werkbanen lopen de komende twee jaar geen financieel risico bij ziekte van die jongeren.

Met deze proef willen minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het werkgevers aantrekkelijker maken om jongeren met onvoldoende opleiding in de praktijk een vak te laten leren. Als de jongeren ziek worden, komen de werkgevers in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding van de kosten. Het kabinet gaat de gemeenten daar extra subsidie voor geven.
De aanpak om gemeenten en sectoren afspraken te laten maken over leer-werkbanen voor kansarme jongeren, is ontwikkeld door de Taskforce Jeugdwerkloosheid. In verschillende gemeenten en sectoren wordt er al werk van gemaakt. De Geus en Van Hoof willen meer werkgevers over de streep trekken. De Taskforce kan daarom met de dertig grote gemeenten en met werkgevers afspraken gaan maken over het aanbieden van leer-werkbanen aan jongeren uit de doelgroep. Werkgevers die vóór 1 oktober 2007 jongeren in dienst nemen, kunnen daarna maximaal twee jaar profiteren van de ‘no-riskpolis’ die De Geus en Van Hoof aanbieden.

Het ministerie was al begonnen met een proef in een klein aantal gemeenten, maar op verzoek van de Tweede Kamer wordt die nu uitgebreid. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven De Geus en Van Hoof dat de proef zich wel moet beperken tot jongeren, tot 23 jaar, zonder startkwalificatie en dus niet bedoeld is voor andere groepen. Ze willen verder dat de proef zo wordt uitgevoerd dat de effecten van de stimulerende maatregel goed te meten zijn.
In de brief informeren de bewindslieden de Tweede Kamer ook over een onderzoek naar de mogelijkheden om probleemjongeren verplicht en met een sterke aanpak klaar te stomen voor een stage of terugkeer naar school. Dat voorstel is gedaan door voorzitter De Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. De Geus en Van Hoof laten de komende weken onderzoek doen naar de afbakening van de doelgroep en de rechtsgronden om tot een adequate aanpak te kunnen komen. De resultaten van het onderzoek worden in april verwacht.
bron:SZW