Dankzij een betere bescherming tegen schadelijke stoffen, daalt het aantal werknemers met het organisch psychosyndroom, een beroepsziekte die onder andere schilders, stoffeerders en autospuiters treft. Voor verdere preventie komt er volgend jaar een proef met waarschuwende informatie voor producten met vluchtige organische stoffen. Dat schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft al langer naar een
vermindering van het gebruik van vluchtige organische stoffen, zoals terpentine, thinner en oplosmiddelen in verschillende soorten drukinkt, lijm, reinigingsmiddel en verf. Werknemers die veel en vaak met deze stoffen in aanraking komen, kunnen last krijgen van het organisch psychosyndroom, OPS. Ze klagen onder meer over concentratiestoornissen en geheugenverlies. In het jaar 2000 steeg het aantal OPS-patiënten met vijftig; in 2004 was dat de helft minder en werden er 24 nieuwe gevallen vastgesteld. Staatssecretaris Van Hoof schrijft die daling toe aan een groeiend gebruik van veiliger producten en verbeteringen van arbeidsomstandigheden, zoals een betere ventilatie.

Voor een verdere verbetering wil Van Hoof een nieuw informatief middel gebruiken: de Aware-code. Producten met vluchtige organische stoffen zouden in de toekomst moeten worden voorzien van twee cijfers, die in à©à©n oogopslag duidelijk maken hoe
gevaarlijk een product bij gebruik is en hoe groot de behoefte aan ventilatie bij
verwerking is. In Nederland worden gebruikers nu geïnformeerd door middel van een
veiligheidsinformatieblad, maar staatssecretaris Van Hoof vindt deze informatie 'niet goed toegankelijk voor werkgevers en werknemers.' Hij verwacht meer van Aware, dat in het Engels 'let op' betekent en staat voor: 'Adequate Warning and Air REquirement-code.' Met de code wordt het makkelijker om producten met elkaar te vergelijken en de minst schadelijke voor de gezondheid te kiezen.
Volgend jaar wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven, een eerste proef met deze code uitgevoerd. Van Hoof wil dat de Aware-code uiteindelijk niet alleen in Nederland, maar in de hele Europese Unie wordt ingevoerd.

bron:SZW