Kleine en middelgrote bedrijven krijgen straks in principe maximaal twee inspecties per jaar. Ook krijgen sectoren te maken met één loket dat alle toezicht in die sector organiseert. De inspecties zijn verplicht samen te werken. Dit staat in het plan 'Eenduidig toezicht' van minister Nicolaï (Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Gennip (EZ). Het kabinet reageert hiermee op een motie uit de Tweede Kamer.

Het kabinet benadrukt dat toezicht er moet zijn. Met het plan wil het kabinet de onnodige last van toezicht aanpakken. In de sectoren met relatief veel toezicht moeten de lasten met 25% omlaag.

Sectoren
Vanaf 1 januari 2007 krijgen de sectoren horeca, ziekenhuizen en landbouw een eigen inspectieloket. Dit loket organiseert al het toezicht in die sector en is het aanspreekpunt voor de bedrijven en instellingen.

In de loop van 2007 krijgen ook andere sectoren een eigen loket. Dat geldt in ieder geval voor Schiphol, de vleesketen, het wegtransport, de recreatie, de metaalindustrie en de kinderopvang.

Samenwerken
Inspectiediensten zijn verplicht te gaan samenwerken om te zorgen dat bedrijven minder vaak inspecties krijgen. Ook moeten zij hun organisatie en werkwijze veranderen. Dit betekent onder meer dat zij duidelijker moeten maken wat bedrijven en instellingen van de inspectie kunnen verwachten.

Bedrijven hebben ook te maken met toezicht vanuit gemeenten, provincies en bijvoorbeeld waterschappen. Het kabinet wil hierover afspraken maken met de medeoverheden.

Het plan voor minder en beter toezicht sluit aan bij het voornemen van het kabinet om de administratieve lasten van bedrijven en instellingen met 25% te verminderen.

Bron:RVD