In tegenstelling tot wat wordt aangenomen, maken moderne windmolens nauwelijks meer vogelslachtoffers dan oudere, kleinere exemplaren. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van energiebedrijf Nuon, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Het rekenmodel dat tot op heden wordt gebruikt, blijkt voor moderne windturbines in Nederland te veel aanvaringsslachtoffers te voorspellen.

Nieuw veldonderzoek bij drie moderne windparken van Nuon wijst uit dat er gemiddeld 28 aanvaringsslachtoffers per jaar per turbine vallen. Dat is ruim drie keer minder dan tot op heden is aangenomen. Uitgaande van zo'n 1.700 windmolens in Nederland betekent dat zo'n 50.000 vogelslachtoffers per jaar. Ter vergelijking: alleen al door het wegverkeer vallen er in Nederland naar schatting zo'n 2 miljoen vogelslachtoffers.

Verder toont het onderzoek aan dat grote moderne windmolens met een vermogen van meer dan 1,5 MW maar iets meer slachtoffers veroorzaken dan de veel kleinere, vaak gedateerde windmolens van 300 kW. Tegelijkertijd produceren de grote turbines vijf- tot tienmaal mà©à©r elektriciteit dan de kleinere molens.

De uitkomsten van het onderzoek zijn een waardevolle aanvulling op de belangrijkste onderzoeksliteratuur van de afgelopen twintig jaar. Om voor nieuwe windparken de mogelijke effecten op vogels goed in kaart te brengen, hecht Nuon belang aan degelijk onderzoek. Vogelbescherming Nederland wil als expert op het gebied van vogelonderzoek haar kennis over de invloed van windmolens op vogels up-to-date te houden. Vanuit die belangen besloten Nuon en Vogelbescherming Nederland het nieuwe onderzoek te formuleren. Het onderzoek werd gefinancierd door Nuon en uitgevoerd door Bureau Waardenburg en Alterra, twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Het veldwerk werd verricht bij het Nuon-windpark Jaap Rodenburg in Almere en bij twee Nuon-windparken in Wieringermeer. Over Nuon
Nuon is een toonaangevende energieonderneming, die met elektriciteit, gas, warmte en aanvullende diensten meer dan 2 miljoen klanten bedient in met name Nederland, België en Duitsland. De onderneming is actief in productie, handel, transport en levering van (duurzame) energie. Nuon streeft naar evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: aandeelhouders, medewerkers, klanten, milieu en maatschappij. De netto omzet in 2004 bedraagt EUR 4,9 miljard. Het aantal medewerkers per eind 2004 bedraagt 9.441 FTE's. De grootste aandeelhouders van Nuon zijn de provincies Gelderland, Noord-Holland, Friesland en de gemeente Amsterdam.

Over Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor vogels en hun leefgebieden. Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuur en milieu. Handhaving van hun soortenrijkdom onder natuurlijke leefomstandigheden is een essentiële voorwaarde voor het behoud van de biodiversiteit op aarde.
Vogelbescherming Nederland is een vereniging met 125.000 leden en telt zo'n 50 medewerkers. De vereniging is de Nederlandse Partner van BirdLife International die partners telt in inmiddels meer dan 70 landen. Dat maakt BirdLife tot het grootste wereldwijde netwerk voor natuurbescherming.

bron:Nuon