In 2005 waren er 111 duizend werkloze jongeren. Daarvan volgden er ongeveer 49 duizend nog een voltijdopleiding. Het aantal onderwijsvolgende werklozen is in 2005 stabiel gebleven, terwijl het aantal niet-onderwijsvolgende werklozen iets is gedaald. Het gaat dan uitsluitend om degenen met een startkwalificatie.

Ook werkloosheid onder onderwijsvolgenden
Van de 1,9 miljoen jongeren tussen 15 en 25 jaar volgde ongeveer tweederde onderwijs. Een deel van de scholieren en studenten heeft daarnaast een baan van minstens 12 uur per week of is daarnaar op zoek. Hierdoor behoorden er in 2005 ongeveer 49 duizend onderwijsvolgende jongeren tot de werkloze beroepsbevolking. Van de niet-onderwijsvolgende jongeren waren er 62 duizend werkloos.

Jeugdwerkloosheid in 2005 licht gedaald
Hoewel de totale werkloosheid in 2005 gelijk is gebleven, is de werkloosheid onder jongeren iets afgenomen. De werkloosheid onder onderwijsvolgende jongeren is, na een gestage toename tot 2004, in 2005 vrijwel onveranderd. Tegelijkertijd is het aantal werklozen onder niet-onderwijsvolgende jongeren licht afgenomen van 68 duizend in 2004 tot 62 duizend in 2005. Daardoor is ook de totale jeugdwerkloosheid licht gedaald.

Aantal werklozen met startkwalificatie neemt af
Schoolverlaters met een startkwalificatie hebben betere kansen op de arbeidsmarkt omdat ze beschikken over een door werkgevers gewenst diploma. Van de 595 duizend jongeren die geen onderwijs meer volgen, hadden in 2005 bijna 360 duizend een startkwalificatie. Het aantal werkloze jongeren met een startkwalificatie is afgenomen van 33 duizend in 2004 tot 28 duizend in 2005. Daarentegen is het aantal werklozen zonder een startkwalificatie gelijk gebleven.

bron:CBS