Nederland telde in de periode mei-juli 2006 gemiddeld 415 duizend werklozen.  Dit zijn er 82 duizend minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In de periode mei-juli 2006 was 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,7 procent. Dat blijkt uit de gegevens van het CBS.

Ontwikkeling werkloosheid blijft dalend
In de periode mei-juli is de werkloosheid altijd wat hoger. Scholieren en studenten melden zich op de arbeidsmarkt en gaan op zoek naar (vakantie)werk. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de werkloze beroepsbevolking uit op 406 duizend, nagenoeg gelijk aan de periode april-juni 2006. Over een langere periode gezien is er sprake van een dalende werkloosheid. In het afgelopen halfjaar daalde de werkloosheid met gemiddeld 8 duizend per maand.

Veel minder werklozen jonger dan 45 jaar 
In de periode mei-juli 2006 waren er 82 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. De werkloosheid daalde voornamelijk onder mensen jonger dan 45 jaar. Het aantal werkloze jongeren nam in een jaar tijd af met 27 duizend tot 100 duizend. Onder 25-44-jarigen daalde de werkloosheid met 51 duizend. Onder 45-plussers was de daling met 4 duizend relatief gering.

Werkloosheid nog ruim boven laagste punt van 2001
De seizoengecorrigeerde werkloosheid bereikte eind 2004, begin 2005 een top van ruim 490 duizend werklozen. Sindsdien is het aantal werklozen gedaald tot 406 duizend. Daarmee is de werkloosheid weer terug op het niveau van zomer 2003, maar ligt deze nog ruim boven het laagste punt van het tweede kwartaal 2001. Toen bedroeg de werkloosheid 234 duizend personen. In die periode was er sprake van een zeer gespannen arbeidsmarkt.

bron:CBS